Unutkanlık Hastalığı Belirtileri

Unutkanlık hastalığı, çoğu insanın zaman zaman yaşadığı unutkanlıklardan farklı bir durumdur ve yaşlılıkla birlikte daha yaygın hale gelir. Bu makalede, unutkanlık hastalığının ana belirtileri hakkında bilgi verilecektir. Kısa süreli bellek sorunları, iletişim problemleri, adlandırma güçlüğü, sözcüklerin karıştırılması, cümlelerin bağlantısız olması, yabancı dil bilgisi sorunları, yön bulma güçlüğü, eski yerleri hatırlamakta zorluk, yeni yerleri keşfetmekte zorluk gibi belirtiler, unutkanlık hastalığı olan kişilerde sık sık görülen belirtilerdir. Bu belirtiler, doğru tanı ve tedaviyle kontrol altına alınabilir ve hastalık ilerlemeden önlenebilir.

Kısa Süreli Bellek Sorunları

Unutkanlık hastalığı, kişilerin kısa süreli bellek sorunları yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle unutkanlık hastalığı olan kişiler, yeni bilgileri hatırlamakta zorluk çekebilirler. Örneğin, çok kısa bir süre öğrendikleri bir telefon numarasını bile hatırlamakta güçlük çekebilirler. Yaşlı insanlarda daha sık görülen bu sorun, genç insanları da etkileyebilir. Unutkanlık hastalığı olan kişilerin bellek sorunlarının yanı sıra, dikkat eksikliği ve odaklanma problemleri de yaşaması mümkündür.

İletişim Problemleri

Unutkanlık hastalığı, sadece kısa süreli bellek sorunlarıyla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda, kişinin iletişim becerilerinde de azalmaya neden olabilecek belirtiler gösterir. Bu belirtiler arasında konuşma, okuma ve yazma becerilerinde bir azalma yer alır. Kişi, kelimeleri hatırlamakta zorluk çekebilir ya da cümleleri anlamayabilir. Ayrıca, nesnelerin adlarını hatırlamakta güçlük çekmesi ve cümleleri bağlantısız kurması da önemli belirtiler arasındadır. Unutkanlık hastalığı olan kişilerin, yabancı dildeki cümle yapılarını da anlamakta daha zorlandıkları görülmektedir. Bu problemler, kişinin günlük yaşamını etkileyebilir ve iletişim problemlerine neden olabilir.

Adlandırma Güçlüğü

Unutkanlık hastalığı olan kişiler, özellikle de nesnelerin isimlerini hatırlamakta zorluk çekebilirler. Bir kişi, bir nesne hakkında konuştuğunda veya düşündüğünde, onun adını hatırlamakta zorluk çekebilir. Bu durum, kişinin işleyebileceğinden daha fazla bilgi almak istediğini düşündüğü durumlarda daha belirgin olabilir.

Örneğin bir unutkanlık hastası, arabalar hakkında çok fazla bilgi sahibi olmasına rağmen, özellikle araba markalarının adlarını hatırlamakta zorluk çekebilir. Ayrıca, hatırlaması gereken isimler arasında benzerlikler varsa, bu da hatırlamayı zorlaştırabilir.

Adlandırma güçlüğü, unutkanlık hastalığının en yaygın belirtilerinden biridir ve yaşa bağlı bellek kaybının yanı sıra, hafıza bozukluğu ve dikkat eksikliği de neden olabilir.

Sözcüklerin Karıştırılması

Unutkanlık hastalığı olan kişiler, sözcükleri karıştırmakta da güçlük çekebilirler. Özellikle benzer anlamlı farklı kelimeleri karıştırmak sık karşılaşılan bir durumdur. Örneğin, “masa” ve “sandalye” gibi basit kelimeler bile hafızada karıştırılabilir. Bu belirti genellikle konuşma sırasında ortaya çıkar ve düşünce akışı kesintiye uğrayabilir.

Bu sorunu önlemek için, unutkanlık hastalığı olan kişilerin kelime hazinelerini sıklıkla tazelemeleri ve zihin egzersizleri yapmaları önerilir. Örneğin, haftada birkaç kez çeşitli kelime oyunları oynamak, hafızanızı geliştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, kelime öbekleri ve ikili ifadeler gibi benzer anlamlı kelimelerin birleştirilmesi, zihindeki ayrımı ve hatırlama sürecini kolaylaştırabilir.

Cümlelerin Bağlantısız Olması

Cümlelerin bağlantısız olması, unutkanlık hastalığı olan kişilerin iletişim becerilerinde de belirgin bir düşüşe neden olabilir. Bu belirti, konuşma esnasında anlaşılmaz cümleler kurulmasına ve karşıdaki kişinin daha fazla açıklama istemesine neden olabilir. Ayrıca, yazılı iletişimde de aynı sorunlar yaşanabilir ve yazılan cümleler anlaşılmaz hale gelebilir. Bu durum, unutkanlık hastalığı ile birlikte diğer belirtilerle birlikte görüldüğünde ciddi bir sağlık sorunu olabilir. Kişi, bu belirtileri yaşadığında bir uzman hekime başvurmalıdır.

Yabancı Dil Bilgisi Sorunları

Unutkanlık hastalığı olan kişilerin, yabancı dil bilgisi konusunda da sorun yaşamaları mümkündür. Özellikle cümle yapıları üzerinde zorlanabilirler. Yabancı dillerde, Türkçe gibi anlamı belirleyen ekler olmayabilir ya da cümle yapısı Türkçe’ye göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, unutkanlık hastalığı olan kişiler, yabancı dillerdeki cümle yapılarını anlamakta güçlük çekebilirler. Bu sorun, dil öğrenme sürecindeki kişilerde de sıkça karşılaşılan bir sorundur fakat unutkanlık hastalığı olanların bu konuda daha fazla zorlandığı bilinmektedir.

Yön Bulma Güçlüğü

Unutkanlık hastalığı yaygın bir belirtisi de, yön bulma güçlüğüdür. İnsanlar, çevrelerindeki yerler arasındaki ilişkileri ve yönleri hatırlamakta zorlanırlar. Bu nedenle, unutkanlık hastalığı olan kişiler, evlerine, işyerlerine veya diğer sık ziyaret ettikleri yerlere hızlı ve kolay bir şekilde gidemeyebilirler.

Bazı unutkanlık hastalığı olan kişiler, geçmişte bildikleri yerlere geri döndüklerinde bile neyin nerede olduğunu hatırlamakta zorluk çekebilirler. Bu durum, kişinin kendini kaybolmuş ve çaresiz hissetmesine neden olabilir. Ayrıca, unutkanlık hastalığı olan kişiler, aşina olmadıkları yerlerde kaybolabilirler ve yönlendirme veya navigasyon yardımı olmadan bu yerleri bulmakta zorlanabilirler.

Bununla birlikte, unutkanlık hastalığı olan kişilerin çevreleriyle daha iyi bir iletişim kurmalarına yardımcı olacak bazı yararlı ipuçları vardır. Örneğin, evlerine veya işyerlerine gitmek için sık kullanılan rotaları öğrenmek, hedefleri kolayca bulmalarına yardımcı olabilir. Diğer bir seçenek ise, navigasyon uygulamalarını kullanarak, kişinin belirli bir rota üzerinde kalmalarına yardımcı olur.

Eski Yerleri Hatırlamakta Zorluk

Unutkanlık hastalığı olan kişiler için eski yerleri hatırlamak sıkıntılı bir durum olabilir. Önceden bildikleri veya sıklıkla ziyaret ettikleri yerlere gittiklerinde bile, bu yerleri hatırlama konusunda zorluk çekebilirler. Bu durum, özellikle yaşlı bireylerde daha yaygın bir şekilde görülebilir. İlgili kişiler genellikle bir yerin adını, nerede olduğunu, o yerle ilgili önemli detayları veya yön tariflerini hatırlamakta zorluk çekebilirler. Bu nedenle, unutkanlık hastalığı olan insanlar için çevrelerindeki yerlerin not alınması veya diğer yollarla kaydedilmesi önemlidir.

Yeni Yerleri Keşfetmekte Zorluk

Unutkanlık hastalığı olan kişiler, yeni yerleri keşfetmekte zorlanabilirler. Farklı yolları, sokakları ve semtleri hatırlamakta güçlük çekebilirler. Bu nedenle, navigasyon cihazları veya haritalar gibi yardımcı araçlar kullanmaları tavsiye edilir. Ayrıca, yalnız dolaşmadan önce bilinen birisinin yanında olması tercih edilir.

Bununla birlikte, unutkanlık hastalığı olan kişiler aşina olmadıkları yerlerde kaybolabilirler. Bu durumda paniklemek yerine, yardım istemek için bir restorandan, bir benzin istasyonundan veya bir turist ofisinden yardım isteyebilirler. Ayrıca, otobüs veya tren gibi toplu taşıma araçları kullanmak da kaybolma riskini azaltabilir.

Unutkanlık hastalığı olan kişilerin mümkün olduğu kadar evde veya tanıdıkları yerlerde kalmaları tavsiye edilir. Eğer yolculuk yapmaları gerekiyorsa, yanlarında bir kişi bulundurmak ve o kişinin telefon numarasını kaydetmek önemlidir. Bu sayede kaybolma durumunda yardım istemek çok daha kolay olacaktır.

Yorum yapın