Takıntı Hastalığı Belirtileri

Takıntı hastalığı, kişinin yaşam kalitesini etkileyen rahatsız edici düşünceler, tekrarlayan davranışlar ve ritüellerle karakterize edilir. Bu nedenle, kişisel ve mesleki yaşamda engeller yaratabilir. Takıntı hastalığı olan kişiler, bazen aşırı dikkatli ve titiz olur ve yaşamları boyunca tekrarlanan davranışlara saplanırlar. Örneğin, el yıkama, sayma, kontrol etme veya düzenleme takıntılarına sahip olabilirler. Takıntı hastalığının belirtileri sakince ele alınmalı ve tedavi edilmelidir. Bu nedenle, hastalık hakkında bilgi sahibi olmak ve belirtilerini tanımak önemlidir.

Takıntılı Düşünceler

Takıntılı düşünceler, takıntı hastalığındaki en sık karşılaşılan belirtiler arasındadır. Bu tekrarlayan düşünceler, kişinin zihninde yer ederek günlük hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin, birinin sürekli enfeksiyon kapma veya sevdiklerini kaybetme korkusu gibi rahatsız edici düşünceleri olabilir. Bu düşünceler, zamanla daha da güçlenerek hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Takıntılı düşüncelerin baş etmesi zor olabilir, ancak uygun tıbbi tedavi, terapi veya destek aldığında, bu durumun üstesinden gelmek mümkün olabilir.

Saplantılı Davranışlar

Takıntılı düşünceler, kişilerin belirli davranış kalıplarına saplanmasına sebep olabilir. Bu takıntılı davranışlar, günlük hayatın normal akışını bozabilir ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. En yaygın takıntılı davranışlar arasında el yıkama, kontrol etme, sayma ve düzenleme gibi ritüeller yer alır. El yıkama takıntısı, kişinin mikroplardan zarar gelme korkusu nedeniyle aşırı bir şekilde ellerini yıkamasıdır. Kontrol etme takıntısı ise kişinin kapıları, pencereleri ya da elektrik düğmelerini defalarca kontrol etmesinden kaynaklanır. Sayma takıntısı ise belirli nesneleri sayma ya da sayılar arasında her şeyi sayma halidir. Düzenleme takıntısı ise eşyaları belirli bir biçimde düzene sokmaya takıntılı bir şekilde bağlı olma durumudur.

El Yıkama Takıntısı

Takıntılı düşünceler ve saplantılı davranışların bir sonucu olarak, kişiler el yıkama alışkanlığına takıntılı bir şekilde bağlanabilirler. Bu takıntı, kişinin günlük hayatını olumsuz yönde etkileyecek kadar şiddetli olabilir. Bakteriyofobi adı verilen mikrop korkusu, el yıkama takıntısının en yaygın sebeplerindendir. Kişi, ellerini her gördüğünde veya halka açık alanlara dokunduktan sonra aşırı derecede el yıkama davranışı sergiler. Bu durum, kişinin elinde çatlaklar oluşmasına veya cildin tahriş olmasına neden olabilir. El yıkama takıntısı, kişinin günlük aktivitelerini aksatabilir ve sosyal ilişkilerini olumsuz olarak etkileyebilir.

Bakteriyofobi

El yıkama takıntısının altında, mikrop korkusu yatan bir fobi olabilir. Kişi, halka açık alanlarda enfeksiyon kapma korkusu nedeniyle aşırı el yıkama davranışı sergileyebilir. Bu takıntıya sahip kişiler genellikle evlerinde veya iş yerlerinde dezenfektan kullanma konusunda aşırı hassasiyet gösterir. Bazı durumlarda, enfeksiyon alma korkusu o kadar güçlüdür ki, kişinin günlük aktivitelerini de etkileyebilir. Bu nedenle, takıntılı düşünceleri olan kişiler, bu konuda uzman olan bir psikologdan destek almalıdır.

Kontrol Etme Takıntısı

Takıntılı düşüncelerin bir sonucu olarak, kontrol etme takıntısı yaşanabilir. Kişi, kapıları, pencereleri kapatma ya da elektrik düğmelerini kapatma gibi tekrarlayan davranışları yaparak, belirli bir ritüele bağlı kalabilir. Bu kontrol davranışları zamanla alışkanlık haline gelebilir ve günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyebilir. Kişi, bu takıntılı kontrol davranışlarından kaynaklı olarak işe, okula veya sosyal aktivitelere zamanında yetişemeyebilir. Kontrol etme takıntısının altında, güvensizlik veya kaygı gibi psikolojik faktörler yatmaktadır. Tedavi edilmediğinde, bu takıntı uzun vadeli mücadele gerektirebilir.

Sayma Takıntısı

Bazı kişilerin, belirli nesneleri sayma veya belirli sayılara kadar her şeyi sayma takıntısı vardır. Bu takıntı, rutin işlerin, alışveriş listesinin ya da araçlardaki sayısal değerlerin tekrarlanarak kontrol edilmesiyle kendini gösterir. Örneğin, herhangi bir sayıyı belirli defalar tekrar eden kişi, zaman içinde bu davranışı bir alışkanlık haline getirebilir. Bu takıntı, kişinin zamanını alarak günlük hayatını olumsuz etkileyebilir. Sayma takıntısı olan bireylerin, tedavi için bir profesyonelden yardım almaları önemlidir.

Düzenleme Takıntısı

Düzenleme takıntısı, kişinin eşyaları belirli bir düzen içerisinde tutma takıntısıdır. Bu takıntı, genellikle kişinin evinde, işyerinde veya diğer yaşam alanlarında belli bir düzen ve simetri yaratmak isteği ile kendisini gösterir. Düzenleme takıntısı olan kişiler, eşyalarını her zaman belirli bir biçimde düzene sokmak için sürekli bir çaba içerisindedirler.

Bu takıntılı davranış, kişinin günlük hayatında onu etkileyebilir ve bazı zamanlarda zamanını verimli bir şekilde kullanmasını engelleyebilir. Düzenleme takıntısı, aynı zamanda ortaya çıkabilecek diğer takıntılı davranışlar ile de birlikte görülebilir.

Düzenleme takıntısı olan kişiler genellikle, her şeyin belirli bir düzen içinde olması gerektiğine inanırlar ve bu nedenle, bazı eşyalarını asla kullanmazlar. Eşyaların tasnif edilip belirli bir düzen içinde saklanması, kişinin takıntısına yardımcı olur.

Tekrarlayan Ritüeller

Takıntılı düşünceleri kontrol etmek için kişiler, tekrarlayan ritüellere başvurabilir. Bu ritüeller, biraz rahatlama sağlamalarına ve endişelerini kontrol etmelerine yardımcı olabilir. Ancak, bu ritüeller uzun vadede kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve günlük aktiviteleri aksatabilir.

Kişinin, başkaları tarafından akılcı olarak algılanmayan tekrarlayan ritüellere takılı kalması, iş, aile, okul ve sosyal aktivitelerde ciddi kısıtlamalara neden olabilir. Örneğin, kişi bir iş görüşmesine gittiği zaman, elini sürekli yıkama veya evi belirli bir düzen ve simetriye kavuşturma gibi tekrarlayan davranışlara ihtiyaç duyabilir, bu da işe gitmesini engelleyebilir.

Tanı konduğunda, TSO tedavisi, birlikte çalışmaya dayalı bir psikoterapi veya ilaç tedavisi ile başarıyla tedavi edilebilir. Takıntı hastalığı, tedavi edilmemesi durumunda kalıcı hale gelebilir ve halihazırda etkilediği hayat kalitesini daha da azaltabilir.

Yorum yapın