Obsesif Temizlik Hastalığı Belirtileri

Obsesif temizlik hastalığı, kişinin temizlik yapma iştahının normal sınırlarını aştığı zaman ortaya çıkan bir durumdur. Bu hastalık, kişinin günlük rutinlerini bile etkileyebilecek şekilde kontrolsüz bir şekilde temizlik yapmasına yol açar. Hastalığın belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Komplikasyonlu düzenlilik ihtiyacı
 • Duygusal belirtiler
 • Fiziksel belirtiler
 • Yıkamaya karşı toprağa duyulan tiksinti

Obsesif temizlik hastalığının belirtileri arasında özellikle elleri, yüzü ve vücudu sık sık yıkama ihtiyacı ön plana çıkar. Bu hastalık belirtileri, günlük hayatı ciddi şekilde etkileyebilir.

Hastalığın Belirtileri

Obsesif temizlik hastalığı, kişinin temiz ve düzenli olma isteğinin normal sınırları aştığı zaman kendini gösterir. Hastalık, kişinin günlük rutinlerini bile etkileyecek düzeyde kontrolsüz bir şekilde temizlik yapmasına sebep olur. Bazı yaygın belirtileri arasında komplikasyonlu düzenlilik ihtiyacı, duygusal belirtiler, fiziksel belirtiler ve yıkamaya karşı toprağa duyulan tiksinti bulunur.

 • Komplikasyonlu Düzenlilik İhtiyacı: Obsesif temizlik hastalığına sahip kişiler, neredeyse her şey için bir düzen veya rutin oluşturur. Bu rutinler, kişinin hayatında önemli bir yer tutar.
 • Duygusal Belirtiler: Kişinin duygusal olarak kontrol altında olmadığı durumlarda, hastalık semptomları artar ve hemen temizlik yapmak isteyebilir.
 • Fiziksel Belirtiler: Hayatınızdaki fiziksel belirtiler de obsesif temizlik hastalığına işaret edebilir. Sorunlu bir şekilde okumak, titremek veya çok sık kızmak gibi belirtiler olabilir.
 • Yıkamaya Karşı Toprağa Duyulan Tiksinti: Hastalar, ellerini lavaboda yıkamalarına rağmen boşlukta kirlendiklerini düşünürler. Hastalık, aynı zamanda elleri, yüzü ve vücudu sık sık yıkama ihtiyacına da yol açabilir.

Komplikasyonlu Düzenlilik İhtiyacı

Obsesif temizlik hastalığına sahip kişiler, hayatlarında her şey için bir düzen oluşturma ihtiyacı duyarlar. Örneğin, evdeki her şeyin belirli bir yerde olması gerektiğini düşünebilirler. Bu düzenler, kişinin günlük yaşantısında önemli bir yer tutar ve herhangi bir değişikliğe karşı direnç gösterirler. Temizlik yapma ihtiyacı da bu düzenlerin bir parçasıdır. Birçok kez, kişi her şeyin temiz olduğundan emin olmak için saatlerce temizler. Bu durum, kişinin günlük işlerini yapmasını engelleyebilir ve bu da hastalığın yaşam kalitesini düşürmesine neden olur.

Bu hastaların düzen kurma ihtiyacı, daha önceki hastalıklarından kaynaklanabilir. Ayrıca, kişiler, çocukluklarından itibaren ailelerinin düzenli bir yaşam tarzını benimsemiş olabilirler. Kişinin hayatındaki herhangi bir değişiklik, bu düzeni bozabilir ve kişi bu durumla mücadele edebilir. Obsesif temizlik hastalığı olan kişilerin bu düzen ihtiyacı, yaşamlarına olumsuz etki ettiği için kontrol altına alınması önemlidir.

 • Rutinleri değiştirirken öncelikle küçük değişiklikler yaparak başlamak faydalı olabilir.
 • Zamanla, düzen değişikliklerine adapte olmak için kendilerine fırsat verilmelidir.
 • Hastaların terapi seanslarına devam etmeleri ve uzmanlarıyla düzenli olarak konuşmaları da önemlidir.

Obsesif temizlik hastalığı, kişinin günlük rutinlerinde kontrolsüz bir şekilde temizlik yapmasına neden olan bir rahatsızlıktır. Bu hastalığa sahip kişiler, neredeyse her şey için bir düzen veya rutin oluştururlar ve bu düzenleri değiştirmekte zorlanırlar. Komplikasyonlu düzen ihtiyacı, hastanın yaşam kalitesini düşürebilir ve günlük aktivitelerini olumsuz etkileyebilir. Ancak, terapi ve ilaç tedavisi gibi seçenekler mevcuttur ve hastaların bu seçenekleri kullanarak yaşamlarını kontrol altında tutmaları mümkündür.

Duygusal Belirtiler

Obsesif temizlik hastalığı olan kişiler bazı duygusal belirtilerle karşılaşabilirler. Kişi stresli, korkulu veya panikli olduğu durumlarda semptomları artabilir. Anksiyete düzeyleri yükseldiğinde, kişi kontrol edemediği bir takıntı haline gelene kadar bir şeyleri temizlemeye veya düzenlemeye çalışabilir.

Bu durumda, kişinin kontrol altında olmayan duygusal durumu, hastalık belirtilerinin artmasına sebep olur. Bu semptomlar arasında, bir şeyler kirlendiğini veya kötü koktuğunu düşünme, gereksiz yere temizlik yapma, stresli durumlarla karşılaştığında hemen temizlik yapma ihtiyacı ve sürekli olarak bir şeylerin temizliği konusunda endişelenmek sayılabilir.

Olası tedaviler arasında terapi seansları veya ilaç tedavisi bulunabilir. Bunlar, duygusal belirtiler ve hastalığın diğer semptomlarının kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Fiziksel Belirtiler

Hayatınızda fiziksel belirtiler, obsesif temizlik hastalığına işaret edebilir. Bu belirtiler arasında sorunlu bir şekilde okumak, titremek veya çok sık kızmak gibi davranışlar yer almaktadır. Hastalar, kirlenmiş kabul ettikleri birçok şeyi uzun süreli süpürmekle, temizlemekle veya yıkamakla uğraşırken ellerinde sürekli olarak yaralanmalar oluşur. Ayrıca, uzun saatler boyunca temizlik yapmak ve bu işlemleri gerçekleştirmek için uygun malzemeleri toplamak gibi zorlayıcı davranışlar sırt ağrısına veya başka fiziksel sıkıntılara da yol açabilir.

Yıkamaya Karşı Toprağa Duyulan Tiksinti

Obsesif temizlik hastalığına sahip olan kişiler, ellerini yıkadıktan sonra bile kirli olduklarını düşünebilirler. Bu nedenle, elleri sık sık yıkamak ve temizlemek için tekrar tekrar lavaboyu kullanırlar. Ayrıca, hastalık kişinin yüzünü ve vücudunu da sürekli olarak yıkama ihtiyacına yol açabilir. Bu durum, kişinin günlük aktivitelerini ve sosyal hayatını da olumsuz etkileyebilir.

Obsesif Temizlik Hastalığının Nedenleri

Obsesif temizlik hastalığı, birçok farklı faktöre bağlı olarak gelişebilir. Bununla birlikte, hastalığın tam nedeni henüz bilinmemektedir. Yapılan araştırmalar, aşağıdaki faktörlerin obsesif temizlik hastalığına neden olabileceğini göstermektedir:

 • Genetik: Bazı ailelerde, obsesif yayılımının görülmesi genetik faktörlerin rol oynadığını düşündürmektedir.
 • Beyindeki Kimyasal Denge: Obsesif temizlik hastalığı, beyindeki kimyasal dengesizliklerden kaynaklanabilir. Ancak, bu konu hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.
 • Posttravmatik Stres Bozukluğu: PTSD, kişinin belirli bir olaya veya birkaç olaya tanık olması veya bazı durumlarda kendisinin tecavüze uğraması gibi olayların ardından ortaya çıkabilir ve obsesif temizlik hastalığına neden olabilir.

Obsesif temizlik hastalığının nedeni tam olarak bilinmese de, hastalığın genellikle çevresel ve genetik faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Kendinizi veya sevdiklerinizi beklenmedik davranışlara karşı gözlemlemede bulunmak ve gerektiğinde yardım almak önemlidir.

Genetik

Obsesif temizlik hastalığı genellikle belirli bir nedenle ortaya çıkmaz, ancak bazı araştırmalar genetik faktörlerin hastalığın gelişiminde rol oynayabileceğini göstermektedir. Obsesif yayılımının birden fazla ailede görülmesi, genetik faktörlerin varlığına işaret eder. Ancak, hastalığın tam olarak nasıl etkilediğine dair bir genetik mekanizma henüz belirlenmemiştir.

Bununla birlikte, bazı uzmanlar genetik faktörlerin, beyindeki kimyasal dengenin değişmesine neden olabileceğini ve bu nedenle hastalığın gelişimine katkıda bulunduğunu düşünmektedir. Ancak bu hipotezler tam olarak kanıtlanmamıştır ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Genetik faktörlerin obsesif temizlik hastalığına neden olup olmadığı tam olarak belli olmamakla birlikte, hastalığı kalıtsal olduğu düşünülüyorsa, ailelerin gelecekteki jenerasyonlara hastalığın genetik yatkınlığını anlaması önemlidir. Bu, gelecekte daha fazla hastalığın önlenmesine veya erken yaşta tedavi edilmesine yardımcı olabilir.

Beyinde Oluşan Kimyasal Denge

Obsesif temizlik hastalığına neden olan faktörlerden biri, beyinde oluşan kimyasal dengesizliktir. Ancak, bu konu hakkında tam bir neden ve sonuç ilişkisi henüz ortaya konamamıştır. Beyindeki kimyasal dengenin neden olduğu obsesif temizlik hastalığı için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar, hastalığın daha iyi anlaşılması ve tedavi edilmesi için önemlidir.

Trauma Sonrası Stres Bozukluğu

Obsesif temizlik hastalığına neden olan faktörler arasında posttravmatik stres bozukluğu (PTSD) da yer alabilir. Kişinin bir olaya tanıklık etmesi, birkaç olayın ardı ardına gelmesi veya bazı durumlarda tecavüze uğraması sonucunda PTSD oluşabilir. Bu yaşananlar kişinin günlük yaşamına müdahale edebilir ve kontrolsüz bir şekilde temizlik yapmak gibi rutinlere yöneltebilir.

Obsesif Temizlik Hastalığı Tedavisi

Obsesif temizlik hastalığı tedavisi, farklı yöntemlerin bir arada kullanılmasıyla mümkün olabilir. İşte, hastaların obsesif temizlik hastalığı belirtilerini azaltmak için kullanabileceği bazı tedavi seçenekleri:

Terapi: Obsesif temizlik hastalığı tedavisi için bireysel terapi seansları, hastalığın belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Terapi, hastaların neden belirli düzenler konusunda takıntılı olduklarını ve hassasiyetlerinin orijinini belirlemeye yardımcı olabilir.

İlaç Tedavisi: Obsesif temizlik hastalığı tedavisi için bazı ilaçlar reçete edilebilir. Bu ilaçlar, neurotransmitter düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olur ve belirtileri azaltır.

Aşamalı Maruz Kalma: Aşamalı maruz kalma terapisi, hastanın endişeleriyle yüzleşmesine yardımcı olabilir. Hasta, kaygısının üstesinden gelerek her adımda daha fazla özgüven kazanabilir.

Destek Grupları: Obsesif temizlik hastalığı tedavisi aşamasında destek gruplarına katılmak, hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilir. Başkalarının aynı sorunlarla karşılaştıklarını bilmek, hastanın rahatlama hissi yaşamasına neden olabilir.

Obsesif temizlik hastalığı tedavisi, her hastanın durumuna bağlı olarak farklı yöntemlerin bir arada kullanılmasıyla mümkün olabilir. Alanında uzman bir doktorla görüşmek, hastaların tedavi sürecinde daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlayabilir.

Terapi

Obsesif temizlik hastalığı tedavisinde bireysel terapi seansları hastalar için önemli bir seçenektir. Terapi, hastalığın belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Terapi seansları sırasında, hastaların neden belirli düzenler konusunda takıntılı oldukları ve hassasiyetlerinin nereden geldiği konusu ele alınarak, hastalığın temel nedenleri belirlenmeye çalışılır. Terapi aynı zamanda hastalıkların önlenmesi için de uygun bir seçimdir.

Terapi seansları, hastaların psikolojik durumlarına göre kişiselleştirilerek uygulanır. Terapi seansları süresince, hastaların duygusal durumları ve tedaviye verdikleri tepkiler yakından izlenir. Terapinin başarısı, hasta ve terapist arasındaki işbirliğine ve hastanın tedaviye gerçektenbağlı olmasına bağlıdır.

Terapistler, hastaların çeşitli stres faktörlerinin etkilerini ele aldıklarında, hastalık belirtilerini azaltacak stratejiler önererek hastaların hayatlarını kolaylaştırmaya yardımcı olurlar. Hastalar, ayrıntılı bir şekilde yapılandırılan terapi seansları sayesinde, hastalıklarına ve hayatlarına daha sağlıklı bir perspektiften bakabilirler.

Ayrıca, terapi seansları hastaların obsesif temizlik hastalığı ile ilgili endişelerini ve kaygılarını ele almak için kullanılır. Terapistler, hastaların rahatlamalarına ve tedaviye karşı daha olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olmak için birçok farklı yaklaşım kullanabilirler.

Sonuç olarak, obsesif temizlik hastalığı tedavisinin birçok seçeneği vardır. Bireysel terapi seansları hastaların hastalıklarından kurtulmalarına yardımcı olabilmektedir. Bu tedavi seçeneği, hastaların neden belirli düzenlere ve hassasiyetlere sahip oldukları konusunda farkındalık kazanmalarını sağlar ve tedavinin kalıcı olmasını sağlar.

İlaç Tedavisi

Obsesif temizlik hastalığı tedavisinde ilaç tedavisi seçeneği de kullanılabilir. Bu tedavide, doktorlar uygun gördükleri ilaçları hastaya reçete ederler. İlaçlar, beyindeki neurotransmitter düzeylerini kontrol altında tutarak belirtilerin azalmasına yardımcı olur.

Bu ilaçlar, genellikle antidepresanlar ve antianksiyete ilaçlarıdır. Antidepresanlar, serotonin ve noradrenalin gibi kimyasal maddelerin tekrar alınmasını önleyerek beyindeki nörotransmitter seviyelerini düzenler. Antianksiyete ilaçları, hastanın fiziksel belirtilerini azaltarak hastayı sakinleştirir.

İlaç tedavisi, terapi ile birlikte kullanıldığında daha etkili olabilir. Ancak, ilaç kullanımı sırasında hastaların yan etkilere karşı dikkatli olması, ilaç dozajlarını doktorlarına danışarak alması gerekmektedir.

Aşamalı Maruz Kalma

Aşamalı maruz kalma terapisi, obsesif temizlik hastalığına sahip olan hastalar için etkili bir tedavi yöntemidir. Bu terapi, hastanın endişeleri ve takıntıları ile yüzleşmesine yardımcı olur. Terapi, birkaç aşamada gerçekleşir.

İlk aşamada, hasta, kaygılı durumlarla yüzleşmeye başlar. Örneğin, ellerini yıkamayı bırakır veya evdeki bir şeyi düzenlemeyi reddeder. İkinci aşamada, hastanın maruz kaldığı kaygılı durumlar giderek artar.

Son aşamada ise, hasta maruz kaldığı durumlara kendi rızasıyla girmeye başlar. Böylece, hastanın endişelerinin üstesinden gelir ve her adımda daha fazla özgüven kazanır.

Aşamalı maruz kalma terapisi, hastanın günlük rutinlerini değiştirerek tedavi edici bir etki yaratır. Bu terapi, hastaların sosyal hayatta daha rahat ve rahatlamış hissetmelerine yardımcı olur.

Yorum yapın