Epilepsi Hastalığı Belirtileri

Epilepsi, beyindeki anormal elektrik aktivitesi nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Epilepsi hastaları, tekrarlayan nöbetler yaşarlar. Bu nöbetler, beyindeki anormal aktivitenin neden olduğu değişik şiddet ve sıklıkta olabilir. Epilepsi hastalığının belirtileri, kişinin yaşadığı nöbet türüne, sıklığına ve şiddetine göre değişir. Bazı belirtiler arasında ani kas kasılmaları, bayılma, bilinç kaybı, işitsel veya görsel halüsinasyonlar yer alır. Bazı hastalarda bu belirtiler diğerleri ile birlikte görülebilir. Tabii ki, her nöbet epilepsi hastalığına işaret etmez. Ancak belirtiler fark edildiğinde, mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

Epilepsi hastalığının nedenleri tam olarak anlaşılmasa da, genetik faktörlere, beyin yaralanmalarına, enfeksiyonlara ve beyin tümörlerine bağlı olabilir. Epilepsi, doğru tanı konulmadığı zaman hayatı tehdit edici olabilir ve bu yüzden önemlidir. Tanı ne kadar erken konulursa, o kadar iyi olur. Tanı konulduktan sonra, tedavi planı hazırlanır ve hastalığın semptomları azaltılır veya kontrol altına alınır.

Nöbet Çeşitleri

Epilepsi hastalığı, beyindeki anormal elektriksel sinyallerin bir sonucu olarak nöbet geçirilmesine neden olmaktadır. Nöbetlerin çeşitleri, epilepsi hastalığının farklı birçok türüne işaret etmektedir.

Apsiyon: Bu nöbet tipi, beyindeki aktivitenin kısa süreli bir kesintisini belirten kısa nöbetlerdir. Apsiyon nöbetleri, sıklıkla yüz kaslarında veya kol ve bacaklarda istemsiz hareketlerle sonuçlanabilir.

Fokal Apsiyon: Beynin belirli bir bölgesinde meydana gelir ve vücudun sadece bir bölümünü etkileyebilir. Hasta, belli bir bölgede karıncalanma, kramplar veya görme problemleri gibi semptomlar yaşayabilir.

Generalize Tonic Klonik Apsiyon: Bu nöbetler, vücudun tümünde kontrol kaybına neden olacak kadar şiddetlidir. Hasta, bilincini kaybedebilir, kas spazmları yaşayabilir ve yerden düşebilir.

Non-epileptik Nöbetler: Epilepsi hastalığı ile aynı semptomları gösteren non-epileptik nöbetler, epilepsi hastalığından ayrı bir durumdur. Bu nöbetlerin sebebi psikolojik, fiziksel veya nörolojik faktörlere bağlı olabilir.

Epilepsi hastalığının tedavisi, nöbetlerin şiddeti, sıklığı ve türüne göre değişebilir. Epilepsi hastalığının tanısı ise genellikle EEG testi ile konulur.

Apsiyon

Apsiyon tipi nöbetler, beyindeki belirli bir bölgedeki nöronların etkilenmesiyle ortaya çıkar. Bu nöbetler, birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilir ve genellikle kişinin farkındalığını etkilemez. Yine de, kişi nöbet esnasında tekrar eden çığlık sesleri çıkarabilir veya belirli hareketler yapabilir. Bu tip nöbetlere genellikle yer değiştirme, korku veya coşku gibi psikolojik faktörler neden olabilir. Bununla birlikte, aynı zamanda beyin yaralanmaları, tümörler veya enfeksiyonlar gibi fiziksel faktörlerden de kaynaklanabilir. Apsiyon nöbetlerinin şiddeti ve sıklığı kişiden kişiye değişebilir.

Fokal Apsiyon

Fokal apsiyon, epilepsi hastalığının belirtileri arasında yer alan bir nöbet tipidir. Bu nöbetler, beynin sadece bir kısmında meydana gelir ve diğer tip nöbetlere göre daha az şiddetlidirler. Fokal apsiyon nöbetlerinin çeşitli belirtileri vardır, bunlar arasında kolların, bacakların ya da yüzün çırpınması ya da kasılmaları, konuşmanın zorlaşması gibi belirtiler yer alabilir. Bazı durumlarda da kişinin halüsinasyon görmesi, uyuşukluk hissi ya da mide bulantısı yaşaması da söz konusu olabilir. Fokal apsiyon nöbetlerinin tedavisi, nöbetin şiddetine ve nedenine bağlı olarak belirlenir ve ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale seçenekleri değerlendirilebilir.

Generalize Tonic Klonik Apsiyon

Bu bir tür nöbet çeşididir ve epilepsi hastalığından en yaygın görülenidir. Nöbet, ani kas kasılmaları, kasların ani serbest bırakılması, bilinç kaybı ve düşme gibi belirtilere sebep olur. Nöbetler birkaç dakika içerisinde geçer, ancak hastalar nöbetten sonra yorgun hissedebilirler. Hastaların nöbet esnasında yaptıklarılar ve bulundukları yer, ciddi sonuçlara sebep olabilir. Bu nedenle, genellikle güvenli bir ortamda tutulmaları gerekir. Tedavi seçenekleri, ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Tedavi edilmeyen nöbetler kalıcı beyin hasarına ve hatta ölüme sebep olabilir.

Non-epileptik Nöbetler

Non-epileptik nöbetler, epilepsi hastalığından farklı olarak nörolojik bir patoloji olmayan ve EEG’de epileptik aktivite göstermeyen nöbetlerdir. Bu nöbetler, epileptik nöbetlerle karıştırılabilir ve doğru teşhis edilmesi zor olabilir. Non-epileptik nöbetlerin nedenleri, stres, anksiyete, psikiyatrik bozuklukları, geçmiş travmalar ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik faktörlere bağlı olabilir. Non-epileptik nöbetlerden bazıları, ‘konversiyon bozukluğu’ veya ‘fonksiyonel nöroloji bozukluğu’ olarak bilinir. Non-epileptik nöbetlerin teşhisi EEG, tetikleyici faktörlerin belirlenmesi ve görüntüleme teknikleri gibi yöntemlerle yapılabilir.

Tanı ve Tedavi

Epilepsi hastalığının tanısı için EEG testi gibi çeşitli nörolojik testler kullanılır. Bu testler sayesinde EEG dalgalarındaki patolojik değişiklikler tespit edilebilir ve hastalığın tipi belirlenebilir. Ayrıca, nöbetlerin karakteristik özellikleri de tanı sürecinde önemli bir rol oynar. Tanı konulduktan sonra, epilepsi hastalığının tedavi edilmesi gerekmektedir. İlaç tedavisi genellikle epilepsi hastalığının tedavisinde kullanılır. İlaçların amacı nöbetleri engellemek veya daha seyrek hale getirmektir. Tedavi edildiğinde, birçok epilepsi hastası semptomlarından tamamen kurtulabilir veya hastalık hafifleyebilir. Ancak, bazı durumlarda, ilaç tedavisi yeterli olmayabilir ve cerrahi müdahale gerekebilir.

EEG Testi

EEG testi, epilepsi tanısında oldukça önemli bir rol oynar. Bu test, beyin aktivitesini ölçer ve uzmanların epilepsi nöbetleri yaşayan kişilerde beyindeki elektrik sinyallerindeki anormallikleri tespit etmelerine yardımcı olur. EEG testi için hastanın kafa derisine elektrotlar yerleştirilir ve beyin aktivitesi ölçülür.

Bu test epilepsinin teşhisi için kullanılırken, aynı zamanda epilepsi nöbetlerini önleyici tedavilerin etkinliğinin takibi için de yararlıdır. Eğer EEG testi sonucu normal ise, epilepsi tanısı için ek testler gerekebilir.

Ayrıca, EEG testi sadece epilepsi teşhisi için değil, birçok beyin hastalığı için de kullanılır. Bu nedenle, geniş bir beyin aktivitesi spektrumuna sahip olan bu test, nörolojik hastalıkların teşhisi ve takibi için de kullanılır.

İlaç Tedavisi

Epilepsi hastalığının tedavisi için birçok ilaç tedavisi yöntemi mevcuttur. İlaç tedavisi epilepsi nöbetlerinin sıklığı, şiddeti ve süresini azaltarak hastanın hayat kalitesini arttırmaya yöneliktir. İlaç tedavisi her hastaya özel olarak belirlenir ve kapsamlı bir değerlendirmeden sonra uzman tarafından verilir.

Epilepsi ilaçlarının dozları ve kombinasyonları, hastanın yaşına, cinsiyetine, kilosuna ve nöbet sıklığına göre ayarlanır. Tedavide kullanılan ilaçlar arasında Lamotrigin, Gabapentin, Topiramat, Karbamazepin gibi ilaçlar yer alır.

İlaç tedavisi sürecinde hastaların ilaç dozlarını ve kullanım yöntemlerini düzenli olarak takip edilmesi gerekir. İlaç tedavisinin yan etkileri de olabilir, ancak bu problemler genellikle doktor tarafından doğru şekilde yönetilir.

Epilepsi hastalığının ilaç tedavisi yöntemleri, hastaların inanılmaz bir şekilde düzelmesine yardımcı olabilir. Ancak, ilaç tedavisi tek başına her zaman yeterli olmayabilir ve bazı durumlarda ameliyat gerekebilir.

Yorum yapın