Hastalık Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

hastalıkhastası-hastalikbelirtileri.net

Hastalık hastalığı nedir?

Hastalık hastalığı, tıbbi adı “hipokondriyazis” olan bir tür takıntı hastalığıdır. Bu hastalıkta hastanın takıntı teması “kendi sağlığı”dır.

Hastalık hastalığı tanısı alan kişiler tıbben bedensel bir hastalığı olmadığı halde doktorlara inanmaz ve ciddi bir beden hastalığı olduğunu savunurlar. 

Bu doğrultuda sık sık hekime başvuru ederler. “Hastalık hastası” teriminin de gayet güzel bir biçimde özetlediği bu bozuklukta hasta, sağlığının bozulduğu ya da bozulacağı endişesi içindedir. 

Hastalık hastalığı içinde yer aldığı takıntı hastalıkları yani obsesif kompulsif bozukluk (OKB) yelpazesinde yer alan diğer takıntı bozuklukları olan kirlenme takıntısı, dini ve cinsel vesvese takıntısında olduğu gibi bu hastalıkta ise “hastalanma takıntısı” vardır.

Hastalık Hastalığı Belirtileri

Hastalık hastalığı olan hastalar bir bedensel şikâyetin peşine düşerek bu konu hakkında olan branşın hekimine başvuru ederler. Örneğin merdiven çıkarken nefesi daralan ve kalp ritmi artan bir şahıs kendisinde kalp veya akciğer hastalığı olduğu endişesine kapılır ve kardiyoloğa başvurur. Yapılan tüm tetkik ve muayenelerden sonra hekimin “bir probleminiz bulunmuyor, kalbiniz ve akciğerleriniz gayet daha sağlıklı” demesine rağmen hastanın aklındaki şüphe giderilmez. Hastalık hastalığı olan kişilerde hekimin kendisi ile yeteri kadar ilgilenmediğini ve eksik bir şeyler bıraktığını düşünerek daha emin olmak için diğer bir hekime başvuru eder. 

İkinci hekim de benzer yaklaşım sergilese bile iki hekim arasındaki bazı yaklaşım farklılıklardan şüphelenerek her ikisine karşı da güvenini kaybeder ve üçüncü bir hekime gider. Hastalık hastalığı rahatsızlığında tüm bu araştırmalar sırasında tıbben bir anlamı olmadığı halde tetkik kâğıtlarında yer alan bazı anormal sonuçları kendiliğinden “bir sorun olduğu ancak kendine söylenmediği” yönünde yorumlar ve endişeleri daha da artar. Bu hastalar sık sık hekim değiştirir. Hastalık hastalığı rahatsızlığı olanlarda sorunun bedensel olmadığı, bir psikiyatriste gitmesi gerekli olduğu söylense bile hasta buna inanmaz ve psikiyatriye gitmekten kaçınır. Şikâyetleri başladıktan aylar hatta seneler sonra psikiyatriste geldiğinde bile amacı tedavi olmak değil sorunun psikiyatrik olmadığını psikiyatristin ağzından teyit ettirmektir. Hastalık hastalığı bu istikamette psikiyatristin önüne kalın bir tetkik klasörü koyarak bunların hepsini incelemesini ve kendisinde hiçbir hekimin tespit edemediği “gizemli bir hastalık” teşhisi koymasını umar.

Hastalık Hastalığı Nedenleri

Hastalık hastalığı diğer takıntı hastalıklarında olduğu gibi bu hastalıkta da çok sayıda neden tanımlanmıştır. Genelde hastalarda belirtilerin başlangıcından kısa süre önce yaşanmış önemli bir travmatik yaşam olayı bulunmaktadır. Bunun yanında genel bir sıkıntı ve huzursuz yaşam biçimi zeminde yer almakta olur. Yani kabaca hastalığın oluşum mekanizmasını “stresin bedenselleştirilmesi” olarak ifade etmek mümkün olabilir. Bu hastaların kişilik fonksiyonları arasında titiz, dikkatli, şüpheci özellikler bulunmaktadır.

Genetik Geçişli Midir?

Hastalık hastalığı rahatsızlığında, OKB hastalıklarında genetik bir yön vardır ama bu genetik geçişin biçimi henüz net olarak bilinmemektedir. Hipokondriyakların aile kişileri arasında diğer takıntı türü hastalığı olanlara sıklıkla rastlanır. Hatta paranoya tanısı ile tedavi gören akrabaları bile bulunabilir.

Nasıl Tedavi Edilir?

Hastalık hastalığı tedavisi diğer takıntı hastalıklarında olduğu gibi ilk aşamada ilaçlardır. Hasta-hekim ilişkisinin güven zemininde kurulmuş olduğu ve hastanın tolere edebildiği bir ilaç tedavisi ile belirtiler denetim altına alınabilir. Buna ek olarak bazı tedaviye dirençli olgularda manyetik uyarım tedavisi (TMU) ve hatta elektroşok tedavisi (EKT) gerekir. Hastalık hastalığı tedavisi için her durumda psikoterapi ihmal edilmemelidir. Ancak hastaların hekime güven problemleri olması, sık sık hekim değiştirmeleri, masum ve geçici ilaç yan etkilerini farklı yorumlayarak ilaçları bırakma eğilimi taşımaları sebebiyle tedavi başarısı düşebilir. 

Content Protection by DMCA.com