Anksiyete bozukluğunun 10 belirtisi

anksiyete-hastalikbelirtileri.net


1. Aşırı endişe 

Anksiyete bozukluğunun en yaygın bulgularından biri fazla endişe etmektir.
Anksiyete bozukluklarıyla ilişkili endişe, onu tetikleyen vakalarla orantısızdır ve tipik olarak klasik, günlük vaziyetlere cevap olarak ortaya çıkar.
Yaygın anksiyete bozukluğunun bir işareti olarak kabul edilebilmesi için, endişe en az altı ay süresince çoğu gün ve hakimiyet edilmesi güç olmalıdır.

65 yaşın altındaki bireyler, özellikle bekar olanlar, daha düşük sosyoekonomik statüye sahip olanlar ve birçok yaşam stres faktörüne sahip olanlar, genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu açısından en yüksek risk altındadır.

2. Huzursuzluk

Huzursuzluk, bilhassa çocuklarda ve gençlerde bir başka yaygın anksiyete belirtisidir.

Birisi huzursuzluk yaşadığında, bunu çoğunlukla “gergin” hissetmek veya “rahatsız edici bir hareket etme dürtüsü” olarak tanımlarlar.

Anksiyete bozukluğu teşhisi konan 128 çocukta yapılan bir çalışmada,% 74’ünün huzursuzluğu ana anksiyete semptomlarından biri olarak bildirdiği bulundu.

Anksiyetesi olan tüm insanlarda huzursuzluk oluşmazken, doktorların tanı koyarken sıklıkla aradıkları kırmızı bayraklardan biridir.

Altı aydan uzun bir müddettir çoğu gün huzursuzluk yaşıyorsanız, bu bir anksiyete bozukluğunun belirtisi olabilir.

3. Yorgunluk

Kolayca yorulmak, genelleşmiş anksiyete bozukluğunun bir başka potansiyel belirtisidir.
Anksiyete çoğunlukla hiperaktivite veya uyarılma ile ilişkilendirildiğinden, bu belirti bazıları için şaşırtıcı olabilir.
Bazıları için yorgunluk bir anksiyete krizini izleyebilirken, diğerleri için yorgunluk kronik olabilir.
Bu yorgunluğun uykusuzluk veya adale gerginliği gibi diğer yaygın anksiyete belirtilerden mi kaynaklandığı yoksa kronik anksiyetenin hormonal tesirleriyle mi ilişkili olduğu belirsizdir.
Bununla beraber, yorgunluğun çöküntü veya diğer tıbbi vaziyetlerin bir işareti olabileceğini de unutmamak önemlidir, bu yüzden yorgunluk tek başına anksiyete bozukluğunu teşhis etmek için yeterli değildir.

4. Konsantrasyon Zorluğu

Anksiyetesi olan bir hayli kişi konsantre olmakta güçlük çektiklerini bildirmektedir.

Genel anksiyete bozukluğu olan 157 çocuğu ve gençleri içeren bir çalışma, üçte ikiden fazlasının konsantre olmakta güçlük çektiğini ortaya koydu.

Aynı bozukluğu olan 175 yetişkinde yapılan bir başka çalışma, hemen hemen% 90’ının konsantre olmakta güçlük çektiğini bildirdi. Kaygıları ne kadar kötüyse, o kadar çok sıkıntı yaşadılar.

Bir takım araştırmalar, anksiyetenin, kısa müddetli bilgileri tutmaktan mesul bir hafıza türü olan işleyen hafızası kesintiye uğratabileceğini göstermektedir. Bu, insanların yüksek anksiyete dönemlerinde sıklıkla yaşadıkları performanstaki çarpıcı düşüşü izaha yardımcı olabilir.

Bununla beraber, konsantre olma güçlüğü, dikkat eksikliği bozukluğu veya çöküntü gibi diğer tıbbi vaziyetlerin bir belirtisi de olabilir, bu yüzden bir anksiyete bozukluğunu teşhis etmek için yeterli ispat değildir.

5. Sinirlilik durumu

Anksiyete bozukluğu olan çoğu insan ayrı olarak aşırı sinirlilik yaşar.

6.000’den fazla yetişkinin dahil olduğu yeni bir araştırmaya göre, genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu olanların %90’ından fazlası, anksiyete bozukluklarının en kötü olduğu dönemlerde son derece huzursuz hissettiklerini bildirdi.

Kendinden bildirdiği kaygılarla karşılaştırıldığında, genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu olan genç ve orta yaşlı yetişkinler, günlük hayatlarında iki kattan fazla sinirlilik bildirdiler.

Anksiyetenin yüksek uyarılma ve aşırı endişe ile ilişkili olduğu düşünüldüğünde, sinirliliğin yaygın bir belirti olması şaşırtıcı değildir.

6. Gergin Kaslar

Haftanın çoğu gününde kaslarınızın gergin olması, anksiyetenin bir başka sık görülen belirtisidir.
Gergin kaslar yaygın olsa da, neden anksiyete ile ilişkili oldukları tam olarak anlaşılmamıştır.
Adale gerginliğinin kendisinin anksiyete duygularını artırması olasıdır, ancak anksiyetenin artmış adale gerginliğine yol açması veya üçüncü bir etmenin her ikisine de yol açması da olasıdır.
Enteresan bir şekilde, kas gevşetme terapisi ile kas gerginliğini rehabilitasyon faktörün genel anksiyete bozukluğu olan kişilerde kaygıyı azalttığı gösterilmiştir. Hem de bir takım araştırmalar bilişsel davranışçı terapi kadar faydalı olduğunu gösteriyor.

7. Uykuya Dalma veya Uykuda Kalma Sorunları

Uyku bozuklukları, anksiyete bozuklukları ile kuvvetli bir şekilde ilişkilidir.

Gecenin ortasında uyanmak ve uykuya dalmakta güçlük çekmek en sık deklarasyonlan iki meseledir.

Kimi araştırmalar, küçüklük döneminde uykusuzluğa sahip olmanın, hayatın ilerleyen dönemlerinde anksiyete geliştirmeye bağlı olabileceğini öne sürüyor.

20 yaşın üzerindeki takriben 1000 çocuğu izleyen bir araştırma, çocuklukta uykusuzluğun, 26 yaşına kadar anksiyete bozukluğu geliştirme rizikosunun %60 artmasıyla irtibatlı olduğunu buldu.

Uykusuzluk ve anksiyete birbiriyle güçlü bir şekilde irtibatlı olsa da, uykusuzluğun anksiyeteye yol açıp olmadığı, anksiyetenin uykusuzluğa yol açıp olmadığı veya her ikisinin ansızın olup olmadığı belirsizdir.

Bilinen şey, altta yatan anksiyete bozukluğu rehabilitasyon edildiğinde uykusuzluğun da sıklıkla iyileştiğidir.

8. Panik Ataklar

Panik bozukluk isimi verilen bir tür anksiyete bozukluğu, tekrarlayan panik ataklarla ilişkilidir.

Panik ataklar, güçten düşürebilecek yoğun ve ezici bir korku hissi yaratır.

Bu aşırı korkuya tipik olarak hızlı kalp atışı, terleme, titreme, soluk darlığı, göğüste sıkışma, mide bulantısı ve can verme veya kontrolü kaybetme korkusu eşlik eder.

Panik ataklar tek başına gerçekleşebilir, ancak sık ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkarsa panik bozukluğunun bir işareti olabilir.

Amerikalı yetişkinlerin tahminen %22’si hayatlarının bir noktasında panik atak geçirecek, ancak sadece% 3’ü panik bozukluğu kriterlerini karşılayacak kadar sık yaşıyor.

9. Sosyal Durumlardan Kaçınma

Sosyal anksiyete bozukluğu belirtileri:
  1. Yaklaşan sosyal vaziyetler ile ilgili kaygılı veya korkulu hissetmek
  2. Başkaları tarafından yargılanabileceğiniz veya incelenebileceğinizden kaygı duymak
  3. Başkalarının önünde utanmaktan veya aşağılanmaktan korkmak
  4. Bu korkular hasebiyle belirli sosyal olaylardan kaçınmak
Sosyal anksiyete bozukluğu çok yaygındır.

Sosyal anksiyete, hayatın erken dönemlerinde gelişme eğilimindedir. Aslında, hastalığa yakalananların takriben %50’si 11 yaşında teşhis edilirken, %80’i 20 yaşında teşhis ediliyor.

Sosyal anksiyetesi olan insanlar, gruplar halinde veya yeni insanlarla tanışırken son derece mahcup ve suskun görünebilir. Dışarıdan sıkıntılı görünmemekle beraber, içlerinde aşırı korku ve endişe hissederler.

Bu soğukluk bazen sosyal anksiyetesi olan kişilerin soğuk görünmesine kapı aralayabilir, ancak bozukluk düşük benlik saygısı, yüksek öz eleştiri ve depresyon ile ilişkilidir.

10. Mantıksız Korkular

Örümcekler, kapalı alanlar veya yükseklik gibi belirli şeylerle alakalı aşırı korkular bir fobinin işareti olabilir.

Bir fobi, belirli bir nesne veya vaziyet ile ilgili aşırı kaygı veya korku olarak tanımlanır. Duygu, normal çalışma becerinizi etkileyecek kadar şiddetlidir.

Kimi yaygın fobiler şunları içerir:

Hayvan fobileri: Belirli hayvanlardan veya haşerelerden korkma

Tabii etraf fobileri: Kasırga veya su baskın gibi natürel olaylardan korkma

Kan enjeksiyonu yaralanması fobileri: Kan, iğne, iğne veya yaralanma korkusu

Vaziyetsel fobiler: Uçak veya asansör yolculuğu gibi belirli vaziyetlerden korkma


Agorafobi, aşağıdakilerden en az ikisinden korkmayı içeren başka bir fobidir:
  1. Toplu taşıma kullanmak
  2. Açık alanlarda olmak
  3. Kapalı alanlarda olmak
  4. Sırada durmak veyahut kalabalığın içinde olmak
  5. Evin dışında yalnız olmak
Fobiler, çocuklukta veya gençlik senelerinde gelişme eğilimindedirler ve kadınlarda erkeklerden daha yaygındır.Kaynak: healthline


Content Protection by DMCA.com